برای خرید بلیت، استفاده از مرورگر Internet Explorer الزامی است.