سوالات متداول


کسب اطلاعات
باتماس با شماره چهار رقمي 1539 از تهران و يا 88347073 از شهرستانها مي‌توانيد با سامانه اطلاع‌رساني و پاسخگويي به شكايات رجا در ارتباط باشيد. همچنين از طريق سايت rajr.ir، تلگرام رسمي شرکت به آدرس @rajarailtransportationco و همچنين توييتر رسمي شرکت به نشاني twitter.com/rajarailco مي‌توانيد نسبت به دريافت اطلاعات برنامه حركت قطارها و قيمت آنها اقدام فرماييد.

تهيه بليت
برنامه‌ريزي فروش بليت آنلاين اين شركت بگونه‌اي است كه ظرفيت قطارها بصورت يكسان براي تمام كانال‌هاي فروش (آژانس‌ها، اينترنت‌، مركز فروش تلفني 1539، اپليكيشن و ...) عرضه شده و اتمام بليت در يك مركز به معني اتمام ظرفيت فروش بوده و در صورت استرداد بليت‌ها، مجددا بلافاصله ظرفيت مربوطه براي فروش ايجاد مي‌گردد. لذا درصورت افزايش واگن به قطار يا برقراري قطار فوق‌العاده در ايام پيك سفر، بخشي از آن به صورت سهميه انتظار، در ساعت 10 صبح روز قبل از حركت و بسيار محدود در صبح روز حركت در ايستگاه‌هاي مبدأ به فروش خواهد رفت.
فاصله زماني بين رسيدن قطار وحركت وسيله بعدي (هواپيما-اتوبوس و....) بايد بيش از 4ساعت باشد.
مي توانيد از طريق اينترنت، آژانسهاي كشيك، ايستگاهها، اپليکيشن موبايل هم قطار و يا رزرو تلفني از طريق تماس با شماره‌هاي 1539 (02188347073 از شهرستان) در روزهاي تعطيل، خريد خود را انجام دهيد.
به غير از 3 روز پيش فروش ايام نوروز كه معمولا در دهه ابتدايي بهمن ماه مي‌باشد، براي خريد بليت در بازه‌هايي كه فروش بليت باز شده است هيچ محدوديت زماني براي خريد بليت وجود ندارد. در 3روز محدود كه درساعات صبح پيش فروش ايام نوروز انجام مي‌گيرد بهتر است براي خريد بليت قطار براي ايام غير نوروز، عصر همان روزها به آژانس و يا در طول روز به ايستگاه‌هاي راه آهن مراجعه گردد.
در روزهاي پيش فروش زمان ابطال بر اساس اطلاعيه مندرج در سيستم فروش تعيين مي‌شود (معمولا 3 يا 4 ساعت است).
نحوه فروش بعضي از قطارها در برخي از مسيرها مانند تهران-شاهرود، تهران-يزد (پرديس)، تهران-مشهد (پرديس)، تهران-زنجان و تهران-ميانه با عنوان سهميه رزرو از محل بين راهي انجام مي‌شود.
جهت دريافت بليت حمل خودرو از طريق سيستم فروش اينترنتي در قسمت رزرو از محل، آيتم حمل خودرو انتخاب و ادامه مراحل انجام شود.

کنسل نمودن بليت
شرايط استرداد براي بليتهاي داخلي به اين صورت است:
تا ساعت 12ظهر روز قبل از حركت 90%بهاي بليت عودت مي‌شود؛
از ساعت 12ظهر روز قبل از حركت تا 3ساعت مانده به حركت 70%بهاي بليت به شما عودت داده مي‌شود؛
از 3ساعت مانده به حركت تا لحظه حركت قطار 50%بهاي بليت به شما عودت داده مي‌شود؛
پس از حركت قطار امكان استرداد وجود ندارد و بليت شما سوخت خواهد شد.
درصورت لغو بليت مسير رفت بايد همزمان هردو بليت خودرا به ايستگاه يا مراكز فروش بليت برده و نسبت به دريافت هزينه هر دو قطار اقدام نماييد. لازم به ذكر است كه نبايد از زمان حركت قطار دوم گذشته باشد.

مسافر همراه
به ازاي هركوپه دربست مي‌توانيد فقط يك نفر مسافر اضافه بر نفرات همراه خود ببريد ولي تمام وجه بليت در قطار از ايشان دريافت مي‌شود و ايشان بايد در همان كوپه مستقر شوند و جاي ديگري در قطار به ايشان تعلق نمي‌گيرد.
چنانچه به هر دليلي بليت خريداري شده با اطلاعات كارت شناسايي مسافر همخواني نداشته باشد اين بليت غيرهمنام تلقي شده و كنترل بليت درايستگاه يا مامور مالي قطار درصورت مواجه شدن با اينگونه بليت‌ها آنها را باطل كرده و معادل كل بهاي بليت از مسافر دريافت مي‌شود. لذا براي جلوگيري از مشكل حتما قبل از مراجعه به ايستگاه، بليت به نام خود تهيه كرده و به هيچ عنوان از پذيرش بليت به غير از نام خود خودداري فرماييد.

بليت غيرهمنام و صدور بليت نادرست
چنانچه به هر دليلي بليت خريداري شده با اطلاعات كارت شناسايي مسافر همخواني نداشته باشد، اين بليت غيرهمنام تلقي شده وكنترل بليت در ايستگاه يا مامور مالي قطار در صورت مواجه شدن با اينگونه بليت آنها راباطل كرده و در قطار معادل كل بهاي بليت از مسافر دريافت مي‌شود؛ لذا براي جلوگيري از مشكل، حتما قبل از مراجعه به ايستگاه، بليت به نام خود تهيه كرده و به هيچ عنوان از پذيرش بليت به غير از نام خود خودداري فرماييد.
مسافر بلافاصله پس از صدور بليت توسط اپراتور، بايد بليت خود را بررسي نمايد و در صورت مشاهده هرگونه مشكل آنرا براي ابطال به اپراتور تحويل دهد. در حال حاضر نيز با اين بليت امكان مسافرت وجود نداشته و با ارائه كارت شناسايي و پرداخت وجه كامل بليت نسبت به همنام سازي بليت به نام خود اقدام فرماييد.
خير - مسافر بلافاصله پس از صدور بليت توسط اپراتور، بايد بليت خود را بررسي نمايد و در صورت مشاهده هرگونه مشكل آنرا براي ابطال به اپراتور ارائه دهد.
در قطارهاي بين شهري بليت بي‌نام وجود ندارد و همه بليت‌ها با نام صادر مي‌شوند. شماره قطار، تاريخ حركت، شماره سالن وصندلي، شماره سريال بليت و نام مسافر درسيستم فروش مي‌باشد.
چنانچه به هر دليلي بليت خريداري شده با اطلاعات كارت شناسايي مسافر همخواني نداشته باشد اين بليت غيرهمنام تلقي شده و كنترل بليت درايستگاه يا مامور مالي قطار درصورت مواجه شدن با اينگونه بليت‌ها آنها را باطل كرده و معادل كل بهاي بليت از مسافر دريافت مي‌شود. لذا براي جلوگيري از مشكل حتما قبل از مراجعه به ايستگاه، بليت به نام خود تهيه كرده و به هيچ عنوان از پذيرش بليت به غير از نام خود خودداري فرماييد.

همراه داشتن کارت شناسايي
اجازه عبور از گيت كنترل بليت به شما داده نخواهد شد در صورتي كه به هر دليل بتوانيد از گيت عبور كنيد مامور مالي قطار شما را بدون بليت تلقي كرده و هزينه كامل بليت از شما دريافت خواهد شد.
خير - اصل كارت شناسايي معتبر را بايد همراه داشته باشيد.

بليت المثني
براي عبور از گيت بليت و سوار شدن به قطار نياز به بليت معتبر داريد با در اختيار داشتن كارت شناسايي معتبر و مشخصات بليت مي‌توانيد به باجه صدوربليت المثني در ايستگاه مراجعه و با پرداخت 5%بهاي بليت، بليت المثني تهيه نماييد.
براي دريافت بليت المثني در هر روزي در ساعات اداري تا قبل از حركت قطار مي‌توانيد به ايستگاه راه آهن مراجعه نموده و با ارائه كارت شناسايي معتبر و مشخصات بليت نسبت به تهيه نسخه المثني (با پرداخت 5%بهاي بليت) اقدام نماييد. لازم به ذكر است بليت المثني قابل استرداد نمي‌باشد.
خير - بليت المثني مشمول دريافت خسارت مي‌شود.
امكان دريافت خسارت فقط با ارائه اصل بليت وكارت شناسايي معتبر امكان‌پذير مي‌باشد لذا امكان دريافت خسارت براي شما وجود ندارد.
بايد به اداره فروش شركت‌هاي مالك قطارهاي مسافري در تهران يا نواحي مراجعه كرده و درخواست تاييديه داده شود. اين تاييديه فقط براي سازمان مشخصي صادر مي‌شود و صرفا به منزله تهيه بليت بوده است نه سفر با قطار (لذا فرد در صورت خسارتي شدن قطارش نمي‌تواند از اين تاييديه براي دريافت وجه خسارت استفاده نمايد.)
بله - درصورت مفقودي مي‌توانيد با به همراه داشتن كارت شناسايي خود، كارت خودرو به ايستگاه راه آهن مراجعه و نسبت به تهيه بليت المثني حمل خودرو اقدام نماييد.

بليت کودکان
در قطارهاي داخلي فقط براي افراد 2 تا 12سال (با ارائه كارت شناسايي) بليت نيم‌بها صادر مي‌شود.
براي اطفال زير 2سال در صورت عدم تخصيص جا 10%مبلغ بليت براي بيمه نمودن وي دريافت مي‌شود.
در صورت درخواست اختصاص جا براي اطفال زير 2 سال بليت نيم‌بها تعلق مي‌گيرد.
با توجه به استعلام از اطلاعات ايستگاه، بالاي 17سال باشد.

خريد اينترنتي بليت
دو حالت ممكن است اتفاق افتاده باشد يا ايميل وارد شده، اشتباه است كه جهت اصلاح ايميل مي‌بايست با شماره پشتيباني 1539 تماس گرفته شود و يا در حالت دوم كه ايميل صحيح وارد شده است ممكن است ايميل فعال‌سازي به قسمت spam همان ايميلي كه با آن در سامانه ثبت نام كرده‌ايد ارسال شده باشد؛ در صورت عدم رويت ايميل فعال‌سازي و اطمينان از درست بودن ايميل بكار رفته امكان ارسال مجدد ايميل فعال‌سازي در صفحه اول سايت ايجاد شده است.
بليت تهيه شده از طريق اينترنت را هر چند بار كه بخواهيد مي‌توانيد چاپ كنيد اگر خودتان چاپگر داريد مي‌توانيد اقدام به چاپ نماييد. در غير اينصورت ميتوانيد براي چاپ به مراكز فروش بليت مراجعه كنيد. به ازاي چاپ هر برگه A4 مبلغ هزار تومان از شما دريافت مي‌شود.
به سايت رجا به آدرس اينترنتي www.raja.ir مراجعه نماييد.
امكان تغيير ايميل در حال حاضر وجود ندارد ولي جهت تغيير كلمه عبور مي‌توانيد در سايت رجا عبارت «كلمه عبور خود را فراموش كرده‌ام» را استفاده نماييد. كد ملي و شماره همراهي را كه با آن ثبت نام كرده‌ايد مرقوم فرماييد كلمه عبور جديد برايتان پيامك خواهد شد.
يكي از موارد بيان شده قبلا در سيستم ثبت شده است جهت راهنمايي با پشتيباني سايت فروش به شماره 1539 تماس بگيريد.
جهت فعال شدن انتخاب قطارهاي با ظرفيت كوپه4تايي مي‌بايست سر جمع تعداد نفرات وارد شده كمتر و يا مساوي4 نفر در نظر گرفته شود.
دو حالت امكان دارد اتفااق افتاده باشد يا سر جمع تعداد نفرات وارد شده بيشتر از 12 نفر مي‌باشد (معمولا در اين حالت در كنار فيلد مربوط ستاره ظاهر مي‌شود.) و يا مرورگر شما ايراد دارد كه مي‌بايست از مرورگر به روزتر و يا از مرورگر ديگري استفاده شود.
ممكن است در مسير انتخابي شما در آن تاريخ حركت، قطاري وجود نداشته باشد يا هنوز براي آن بازه زماني مورد نظر پيش‌فروش انجام نشده باشد.
دو حالت دارد:
يا تعداد نفرات در نظر گرفته شده بيشتر از حد ظرفيت كوپه است كه در اينصورت رنگ قطار مورد نظر خاكستري پررنگ است كه با كم كردن تعداد نفرات اين مشكل برطرف مي‌گردد؛
يا ظرفيت آن قطار در سهميه مورد نظر پر شده كه رنگ قطار مربوطه با خاكستري كم رنگ نمايش داده مي‌شود.
جاهاي موجود در جنسيت در نظر گرفته شده بصورت پراكنده در قطار مي‌باشد و در كنار هم نيستند كه در يك مرحله خريد انجام شود در صورت تمايل مي‌بايست تعداد نفرات كمتر در نظر گرفته شود و طي چند مرحله خريد انجام شود. توجه به اين نكته هم حائز اهميت است كه چون سيستم بصورت آنلاين مي‌باشد اين ريسك وجود دارد كه پس از يك مرحله خريد، در مرحله بعد جايي وجود نداشته باشد (كاربران ديگر جاها را گرفته باشند).
تاريخ سيستم شما تنظيم نيست مي‌بايست در قسمت تنظيم تاريخ، تاريخ سيستم خود را به‌روزرساني نماييد.
سيستم زماني نام و نام خانوادگي در قسمت مربوطه را نمايش مي‌دهد كه هر دو مشخصه كد ملي و تاريخ تولد صحيح وارد شود.
از طريق سايت اينترنت خير، اما از طريق مراجعه به ايستگاه، اين كار با پرداخت مجدد مبلغ كامل بليت امكان‌پذير مي‌باشد.
خريد بليت از طريق تمامي كارت‌هاي عضو شتاب كه قابليت پرداخت اينترنتي دارند با هر كدام از درگاه‌هاي بانكي در نظر گرفته شده، امكان‌پذير مي‌باشد.
ممكن است تاريخ حركت بليت گذشته باشد يا بليت استرداد شده باشد.
اطلاعات خريدهاي گذشته كه تاريخ حركت آن‌ها گذشته باشد بعد از مدتي آرشيو مي‌شود.
جهت انجام شدن و يا نشدن خريد، گزارش خريدهاي گذشته خود را بررسي كنيد؛ چنانچه خريد انجام شده باشد، اطلاعات خريد در گزارش خريدهاي گذشته در همان لحظه مشاهده مي‌شود. در غير اينصورت، خريد ناموفق بوده و به منظور پيگيري به لينك خريدهاي ناموفق جهت راهنمايي مراجعه فرماييد.
لينك چاپ بليت هم قطار جهت چاپ بليت‌هايي مي‌باشد كه از طريق موبايل يا تلفني خريداري مي‌شوند براي چاپ بليت‌هاي اينترنتي مي‌بايست پس از ورود به سيستم فروش با نام كاربري و كلمه عبور در قسمت گزارش خريدهاي گذشته نسبت به چاپ بليت اقدام شود.
محدوديتي روي تعداد كوپه وسقف خريد كاربران وجودندارد.
فعلا امكان استرداد به صورت اينترنتي وجودندارد براي استرداد بايد به مراكز فروش بليت مراجعه و با ارائه كارت شناسايي و نسخه چاپ بليت، اقدام به استرداد نماييد.
درصفحه ورود مشخصات، دربالاي صفحه اتباع ايراني وغيرايراني از هم جدامي شوند؛ چنانچه اتباع غيرايراني را انتخاب نماييد، شماره گذرنامه و نام ونام خانوادگي بايد درج شود.

خريد بليت از طريق اپليکيشن موبايل
اين برنامه را از طريق اينترنت دانلود كرده و بعد از تكميل اطلاعات خريد خود را انجام دهيد.
براي چاپ بليت، وارد سايت رجا به نشاني raja.ir شده، در قسمت هم قطار، شماره سريال و شماره موبايل خود را وارد كرده و چاپ كنيد.

خريد تلفني بليت
كد ملي تمام افرادي كه قصد داريد براي تهيه بليت آنها اقدام نماييد آماده کنيد و با سامانه 1539 تماس بگيريد. اين سامانه به صورت 24ساعته براي رزرو و ارائه اطلاعات براي آن فعال مي‌باشد.

بليت گروهي و چارتر
براي تهيه بليت سازماني، گروهي و چارتري با شماره تلفن هاي 88347027 و 88310909 (تهران) تماس حاصل فرماييد.

اتباع خارجي
درصفحه ورود مشخصات، دربالاي صفحه اتباع ايراني وغيرايراني از هم جدامي شوند؛ چنانچه اتباع غيرايراني را انتخاب نماييد، شماره گذرنامه و نام ونام خانوادگي بايد درج شود.
اتباع خارجي بايد گذرنامه معتبر داشته باشند ليكن اتباع افغاني كه گذرنامه ندارند بايد برگه تردد (مرخصي)كه داراي مدت 10الي15روزه است را به همراه داشته باشند. فرزندان آنها در صورتي كه سن كمتر از 10سال داشته باشند به همراه والدين و با برگه تردد آنها مي‌توانند سفركنند اما براي سنين بالاي 10سال بايد برگه تردد جداگانه داشته باشند.

ويژه خواهران
فقط افراد ذكور كمتر از 6سال مي‌توانند به عنوان همراه شما دركوپه خواهران مستقر شوند.

تسهيلات جانبازان
صدوربليت براي جانبازان محترم با ارائه كارت جانبازي به صورت نيم‌بها صورت مي‌گيرد. در صورتي كه جانباز نتواند به تنهايي سفركند و براي سفرشان حضور يك همراه الزامي باشد بايد از بنياد جانبازان نامه‌اي مبني بر همين موضوع تهيه نماييد و با ارائه آن نامه براي همراه ايشان نيز بليت به صورت نيم بها صادرخواهد شد.

ساعت حرکت
شما بايد مطابق ساعت رسمي كشور براي سوار شدن به قطار مراجعه نماييد.

جابه جايي در داخل قطار
موضوع جابجايي خود در قطار را با رييس محترم قطار مطرح نماييد درصورتي كه امكان جابجايي وجود داشته باشد و افرادي كه مي‌خواهند جابجاشوند هردورضايت داشته باشند امكان جابجايي وجود خواهد داشت.

خدمات داخل قطار
قطار تهران-نيشابور در حال حاضر ساعت 12:30 از تهران حركت كرده وساعت 21:00 به نيشابور مي‌رسد اما زمان رسيدن به دامغان حدود ساعت 17:20 است زماني كه ساعت ورود به مقصدي زودتر از 8شب باشد به مسافر مربوطه لوازم خواب تعلق نمي‌گيرد.
در قسمت توضيحات مندرج روي بليت نوع پذيرايي درج شده است. اگر غذا داشته باشد حتما روي بليت درج مي‌شود كه داراي غذاي گرم است.

خدمات بيرون قطار
ايستگاه راه آهن تهران پاركينگ دارد ولي ظرفيت آن بسيار محدود است. همچنين تعرفه آن به صورت ساعتي محاسبه مي‌شود و تعرفه شبانه‌روزي ندارد.

حمل بار و توشه
انبارتوشه تهران:
روزهاي شنبه تاچهارشنبه: از ساعت 8صبح تا 16
روزهاي پنج شنبه: از 8صبح تا 14
جمعه‌ها و ايام تعطيل: از ساعت 8صبح تا 12ظهر
براساس مقررات و تعرفه حمل توشه با قطار، در خصوص كالاهاي حجيم كه وزن آنها نسبت به وزن متعارف كم باشد محاسبات براساس حجم كالا صورت مي‌گيرد.
بهاي بليت حمل خودرو فقط مربوط به حمل خودروي خالي مي‌باشد و براي حمل هر بار و توشه ديگري بايد به انبار توشه تحويل داده شده و براي حمل آن بارنامه صادر شود.

حمل خودرو
جهت دريافت بليت حمل خودرو از طريق سيستم فروش اينترنتي در قسمت رزرو از محل، آيتم حمل خودرو انتخاب و ادامه مراحل انجام شود.
ارتفاع خودرو بايد 158وعرض آن 180سانتي‌متر باشد. ابعاد بزرگتر قابل حمل با قطار نمي‌باشد. معمولا ماشينهاي شاسي بلند را نمي‌توان با قطارحمل كرد از نظر طولي محدوديتي وجود ندارد.
بله - هنگام تحويل به ايستگاه خودروي شما بيمه مي‌شود و هزينه آن به تناسب مدل ونوع خودرو از شما دريافت مي‌گردد. هزينه بيمه جداي از بهاي بليت حمل خودرو است.
از ساعت 8صبح روز حركت تا ساعت مندرج روي بليت حمل خودرو مي‌توانيد براي تحويل آن به ايستگاه راه آهن (درتهران به انبار توشه موجود درسمت غربي ميدان راه آهن) مراجعه نماييد.
بله - درصورت مفقودي مي‌توانيد با به همراه داشتن كارت شناسايي خود، كارت خودرو به ايستگاه راه آهن مراجعه و نسبت به تهيه بليت المثني حمل خودرو اقدام نماييد.
بهاي بليت حمل خودرو فقط مربوط به حمل خودروي خالي مي‌باشد و براي حمل هر بار و توشه ديگري بايد به انبار توشه تحويل داده شده و براي حمل آن بارنامه صادر شود.
خير - درحال حاضر امكان حمل خودروي بين المللي وجود ندارد.
با اطلاعات خودرو و مالك به مركز فروش بليت مراجعه نموده و بليت حمل خودرو تهيه تماييد؛
براي تحويل آن از ساعت 8صبح روز حركت تا ساعت مندرج روي بليت حمل خودرو، مي‌توانيد به ايستگاه مبدا حركت (درتهران به انبارتوشه) مراجعه نماييد؛
حداكثر يك چهارم باك بايد پر باشد؛
حداكثر ارتفاع مجاز خودرو 158 وعرض مجاز180سانتي متر است؛
درهنگام تحويل خودرو هرگونه نقص يا آسيب‌ديدگي قبلي و يا كسري لوازم خودرو را بايد به مسئول اعزام اعلام فرماييد تا درمقصد دچار مشكل نشويد؛
ضمنا پذيرش خودروهاي خاموش (معيوب) و تصادفي امكانپذير نبوده و فقط خودروهاي روشن پذيرش مي‌شوند.
بله - ولي بايد كارت خودرو، بليت حمل خودرو وكارت شناسايي (هم شناسنامه وهم كارت ملي )صاحب خودرو را همراه داشته باشد.
بله - فقط دقت داشته باشيد كه هنگام تحويل دادن خودرو درمبدا فرم مربوط به مشخصات تحويل گيرنده درمقصد توسط صاحب خودرو تكميل گردد. در مقصد نيز فرد تحويل گيرنده با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر وكارت خودرو مي‌توان مراجعه کند و خودرو را تحويل گيرد.
تا يك ساعت پس از صدور به شرط عدم حركت قطار، مراجعه به آژانس صادركننده با پرداخت 100%بهاي بليت آن، قابل استرداد است. در صورت استرداد:
تاساعت 12ظهر روز قبل از حركت 90%كل بهاي بليت
تا 3ساعت مانده به زمان حركت مندرج برروي بليت 70%كل بهاي بليت و
تا ساعت حركت مندرج روي بليت 50%بهاي بليت
مسترد مي‌شود. همراه داشتن كارت شناسايي معتبر به هنگام استرداد بليت الزامي است.
مبلغ دريافت شده جهت بيمه خودرو مي‌باشد كه اين مبلغ با توجه به مدل خودرو متفاوت است.
براي خودروهاي گذرموقت و عبوري صدور بليت (باشماره پلاك گذرموقت) فقط تا قبل از اتمام رسيدن زمان مجوز عبور مجاز است درغيراينصورت، امكان صدور بليت براي خودرو شما وجود ندارد.
براي خودروهاي صفركيلومتر كه هنوز شماره نشده‌اند شش رقم آخرشاسي به جاي شماره پلاك درج مي‌شود. همچنين به مسافر اعلام مي‌شود كه ارائه برگه فروش هنگام تحويل خودرو الزامي است.
در صورت تأخير در تحويل خودرو در مقصد پس از 24ساعت تأخير درتحويل، 50%كرايه حمل و درصورت عدم تحويل خودرو در مقصد، 100%كرايه حمل برگشت داده مي‌شود. براي دريافت هزينه خسارت تأخير مي‌توانيد با به همراه داشتن لاشه بليت وكارت شناسايي معتبر به يكي از نمايندگي‌هاي فروش بليت مراجعه نماييد.
براساس مقررات به محض اطلاع از ورود خودرو به مقصد بايد نسبت به ترخيص وتحويل آن اقدام مي‌كرديد چنانچه بعداز 24ساعت از ورود خودرو نسبت به دريافت آن اقدام نماييد هزينه‌هاي مربوط به حق توقف و انبارداري از شما اخذ مي‌شود.
جهت خودروهاي عبوري از تهران، بليت حمل خودرو در مسير دوم بايد با يك روز فاصله از روز ورود قطار حمل خودرو به تهران صادرگردد. پس براي مسير مورد نظر (تبريز-كرمان) در صورتي كه ورود قطار حمل خودرو از تبريز به تهران مثلا روز دوشنبه باشد براي بليت تهران-كرمان بايد براي روز سه شنبه صادر گردد (البته با رفع محدوديت‌هاي ايستگاه تهران اين فاصله زماني در آينده كاهش خواهديافت).
به لحاظ ضرورت رعايت موارد ايمني خودروها، سرباطري در مبدأ جدا و در مقصد مجدداً نصب مي‌شود.

خدمات ايستگاهي
اين هزينه براي توسعه ايستگاه‌ها و توسط راه‌آهن ج.ا.ا دريافت مي‌شود. جهت دريافت اطلاعات تكميلي با روابط عمومي راه آهن ج.ا.ا ايران تماس حاصل فرماييد.
در بليت‌هاي ابطالي و استردادي، مبلغ خدمات ايستگاهي بدون كسرهزينه (خسارت) به مسافر عودت داده مي‌شود؛
در بليت‌هاي المثني، بابت خدمات ايستگاهي وجهي اخذ نمي‌شود؛
در پرداخت خسارت قطارهاي خسارتي، درصد خسارت به مبلغ خدمات ايستگاهي تعلق نمي‌گيرد؛
در بليت‌هاي کودکان، (10%بيمه و زير دوسال) وكسركوپه مبلغ خدمات ايستگاهي دريافت نمي‌شود.

ثبت شکايت
با تماس شماره چهاررقمي 1539 از تهران و يا 88347073 از شهرستانهاي سراسر كشور مي‌توانيد با سامانه اطلاع‌رساني و پاسخگويي به شكايات رجا درارتباط باشيد. همچنين با ارسال پيامك به شماره 3000139 سايت نيز مي‌توانيد نسبت به بيان شكايات و پيشنهادات خود اقدام نماييد.

پرداخت خسارت توسط شرکت (تأخير و ...)
بله - با توجه به اينكه ميزان تأخير قطار از مرز خسارت تعيين شده براي قطار ترن ست تهران-مشهد (2ساعت) بيشتراست 50%بهاي بليت به شما عودت داده مي‌شود.
مرز خسارت قطارها به نوع و مسير قطارها وابسته است. مرز خسارت در قطارترن ست مشهد، 2ساعت و ترن ست يزد، 1ساعت است.
خير - بليت المثني مشمول دريافت خسارت مي‌شود.
خير - بايد فاصله زماني 3ساعت بين زمان رسيدن قطاراول و زمان حركت قطاردوم رعايت شود. درغيراينصورت خسارتي بابت قطاردوم به شما تعلق نمي‌گيرد. درصورتي كه هر دوبليت شما توسط يك آژانس و در يك زمان صادرشده باشد مي‌توانيد از آژانس صادركننده به دليل عدم رعايت فاصله قانوني 3ساعت بين دوسفر خود شكايت كنيد.
به باجه فروش ايستگاه مراجعه نماييد. درصورت وجود جا در قطارهاي بعدي براي مسير قطاردوم شما، جا به شما اختصاص داده خواهد شد. درغيراينصورت خسارت جاماندن از قطار دوم با مراجعه به بخش خدمات مسافري داخل ايستگاه و ارائه اسناد و مدارك به شما پرداخت مي‌گردد.
فاصله زماني بين رسيدن قطار و حركت وسيله بعدي (هواپيما-اتوبوس و ...) بايد بيش از 4ساعت باشد.
امكان دريافت خسارت فقط با ارائه اصل بليت وكارت شناسايي معتبر امكان‌پذير مي‌باشد لذا امكان دريافت خسارت براي شما وجود ندارد.
با توجه به اينكه قطار قسمت اول سفر ايشان لغو شده است خسارت 100% به آن تعلق مي‌گيرد اما براي قسمت دوم و تعيين وضعيت حتما بلافاصله با مركز 1539 تماس حاصل نماييد.
خير - بر اساس قوانين و مقررات فقط ارائه اصل بليت و كارت شناسايي معتبر متعلق به صاحبان بليت براي دريافت خسارت مورد نياز است.
خير - بليت المثني مشمول دريافت خسارت مي‌شود.
در صورت تأخير درتحويل خودرو درمقصد پس از 24ساعت تأخير درتحويل، 50%كرايه حمل و درصورت عدم تحويل خودرو در مقصد، 100%كرايه حمل برگشت داده مي‌شود. براي دريافت هزينه خسارت تأخير مي‌توانيد با به همراه داشتن لاشه بليت وكارت شناسايي معتبر به يكي از نمايندگي‌هاي فروش بليت مراجعه نماييد.